Strona główna

Zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą:

Biblioteka szkolna miejscem spotkań wielu kultur

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 września 2022 r. do 20 lutego 2023 r.  Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Biblioteka szkolna miejscem spotkań wielu kultur” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz