Strona główna

Zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą:

Biblioteka szkolna miejscem spotkań wielu kultur

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 lutego 2021 r. do 15 lipca 2022 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Biblioteka szkolna miejscem spotkań wielu kultur” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz