Konkurs

studium_logo

Zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą:

Biblioteka szkolna miejscem spotkań wielu kultur

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 września 2022 r. do 20 lutego 2023 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Biblioteka szkolna miejscem spotkań wielu kultur” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest:
  • budowanie klimatu biblioteki i szkoły włączającej, otwartej na różnorodność dzieci i młodzieży,
  • uwzględnianie wielokulturowej perspektywy w planowaniu działań biblioteki szkolnej,
  • kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej,
  • rozwijanie kompetencji międzykulturowych,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Biblioteka szkolna miejscem spotkań wielu kultur” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 12 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”:

 1. „Rasizm nie jest genetyczny” – uczymy się wielowymiarowej tolerancji na podstawie spotkań z ciekawymi ludźmi, również obcokrajowcami. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Czym jest dla Ciebie wielokulturowość? Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Książka, która mnie inspiruje do bycia otwartym i tolerancyjnym. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Mój przyjaciel „zza granicy” – może to być kolega ze szkoły/osiedla lub wspomnienia z wakacji zagranicznych, jak i przebywania w innym województwie, które zaowocowały nową znajomością. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Dziedzictwo kulturowe mojego regionu: język, stroje, książki, opowieści, pamiątki… Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przygotowanie w grupach przewodnika wybranych książek/ filmów/ albumów przybliżających kultury innych krajów. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Kogo chciałbyś spotkać na swej drodze i dlaczego? Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Co ja mogę zrobić w moim otoczeniu/ szkole dla obcokrajowca by ułatwić Mu adaptację w nowych warunkach? Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. „Co nas łączy, co nas dzieli” – wspólne oglądanie wybranego filmu wzbogacającego wiedzę o innych kulturach i omówienie go. Przygotowanie tablicy z wnioskami. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Mój ojczysty język – przygotowanie tablicy/makiety z alfabetem/wybranymi słowami w różnych językach dzieci uczęszczających do szkoły/placówki. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Kartka z życzeniami okolicznościowymi w stylu mojego kraju. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 12. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie ” „Wielokulturowość w edukacji bibliotecznej”, który w okresie od 16.09.2022 r. do 16.11.2022 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 maja 2022 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, rady rodziców i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 20 lutego 2023 r.
 • Adres jury konkursu „Biblioteka szkolna miejscem spotkań wielu kultur”: ul.  A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa, e-mail: sekretariat@wielokulturowa-biblioteka.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz